Norwegian Electric 

Roads Cluster           

Norwegian Electric

Roads Cluster 

Norwegian Electric Roads Cluster vil gjennom samarbeid akselerere bedriftenes utvikling og kommersialisering av elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport. 

 

Vi Utvikler 

framtidens integrerte løsninger for elektrisk veg

Medlemmene av klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for
transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport. Hele verdikjeden relatert til elektrifisering av vegtransporten er representert i klyngen.

VI og våre partnere jobber for en bærekraftig fremtid. følg prosessen vår 

Medlemmer

Kontakt oss

Runar Søråsen 

Daglig leder

runar@electricroads.no

Berit Laanke

Styreleder

berit.laanke@sintef.no