Arrangementer

Arrangementer

  • Webinar: Autonom mobilitet uten en tråd
    03. mar. 2021, 13:00 – 15:00
    Link vil sendes ut før møtet
    AtB arbeider for å etablere en pilot med autonom mobilitet på Sula, en liten øy utenfor Frøya i Trøndelag. Kan dette også bli en pilot for trådløs lading av autonom mobilitet i Norge?
    Del

Tidligere arrangementer

Virtuelt seminar: Elektrisk veg - hvor er vi og hvor skal vi

5 mai 2020 | Google meet

Agenda
09:00 Velkommen til seminar - Runar Søråsen, Daglig leder Norwegian Electric Roads Cluster
09:10 Elektrisk veg - hvor er vi og hvor skal vi? - Rolf André Bohne, NTNU
09:30 Spørsmål og svar
09:45 Eventuelt - her åpnes det for alle som ønsker å ta ordet

Åpen fagsamling

tir. 28. mai 2019 | Omexom (Infratek Norge)

I forbindelse med årsmøtet i Norwegian Electric Roads Cluster vil det arrangeres en åpen fagsamling.

Åpent seminar og demonstrasjon - Framtidens infrastruktur for elektrisk mobilitet

tir. 26. mar. 2019 | SINTEF Energy Research

I samarbeid med SINTEF inviterer Norwegian Electric Roads Cluster til seminar om framtidens infrastruktur for elektrisk mobilitet. Seminaret arrangeres 26 mars, dagen før Technoport 2019.

Stor-skala elektrifisering av veitransporten – gjensidig læring og innovasjon

30 aug 2018 | Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) og ITS Norge, i samarbeid med klyngene Norwegian Electric Roads Cluster og Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS) arrangerte 30 august 2018 workshop.

En del-målsetning med workshopen var å mobilisere norske aktører inn mot Horisont 2020. Spesielt utlysningen LC-GV-05-2019 (InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging economies”).

 

Agenda

12:30    Registrering og en liten matbit    

13:00    Velkommen og plan for dagen - Trond Hovland, ITS Norge

13:10    Vegtransportens utfordringer sett i sammenheng med ressurstilgang og skalerbarhet - Rolf André Bohne, NTNU

13:30    Hvilke teknologier er tilgjengelige og hva kommer - Jon Are Suul, SINTEF Energy

13:50    Pause    

14:10    Hvilke ladeløsninger vil gi best utnyttelse av selvkjørende biler og busser? - Torun Degnes, SAMS

14:30    Introduksjon til gruppearbeid - Runar Søråsen, ENIT

14:40    Gruppearbeid (Tema: Teknologiutvikling og Forretningsmodeller)

15:30    Oppsummering gruppearbeid - Alle

15:45    Muligheter i Horisont 2020 - Runar Søråsen, ENIT

åpen fagsamling i Norwegian Electric Roads Cluster

31 mai 2018 | Multiconsult, Sluppenvegen 15, Trondheim

I forbindelse med årsmøtet i Norwegian Electric Roads Cluster arrangerte vi en åpen fagsamling.

Agenda:

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen. Runar Søråsen, Daglig leder Norwegian Electric Roads Cluster

10:15 Velkommen til Multiconsult – hvorfor er Multiconsult med i Norwegian Electric Roads Cluster. Finn Fagervik, Multiconsult

10:45 Ladeinfrastruktur for elektrifisering av buss i Trondheim. Andreas Krüger Enge, AtB

11:15 Enovas strategi og tilbud til transportinfrastruktur. Ole Aksel Sivertsen, Enova

11:45 Diskusjon / spørsmål

12:00 Kaffe og mulighet for en liten matbit

13:00 Slutt fagsamling / start årsmøte Norwegian Electric Roads Cluster

ELinGO sluttkonferanse

12 Jun 2018 | Litteraturhuset, Oslo

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer, kommer du? Statens vegvesen med samarbeidspartnere inviterer til sluttkonferanse i forskningsprosjektet "Elektrisk infrastruktur for godstransport - ELinGO". Hva skal til for å lykkes, hvilken teknologi er den beste, og hva vil det koste?