Norwegian Electric 

Roads Cluster           

Bli med

Norwegian Electric

Roads Cluster 

Norwegian Electric Roads Cluster vil gjennom samarbeid akselerere bedriftenes utvikling og kommersialisering av elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport. 

Join us
 

Vi Utvikler 

framtidens integrerte løsninger for elektrisk veg

Norwegian Electric Roads Cluster vil gjennom samarbeid akselerere bedriftenes utvikling og kommersialisering av elektriske løsninger for fossilfri og energieffektiv vegtransport. Klyngen søker å etablere samarbeid mellom offentlig og privat sektor for utvikling av de mest framtidsrettede og kostnadseffektive løsningene for lavutslippssamfunnet.

VI og våre partnere jobber for en bærekraftig fremtid. følg prosessen vår 

Roar Norvik
Roar Norvik

Members

OMEXOM_COULEURS_CMJN-scaled.jpg
07373-logo (1).png