Om oss

Norwegian Electric Roads Cluster ble etablert som forening i august 2017. Medlemmene av
klyngen ønsker å utforske forretningsmulighetene i de ambisiøse bærekraftsmålene for
transportsektoren, og gjennom samarbeid utvikle og kommersialisere elektriske løsninger for
fossilfri og energieffektiv vegtransport. Hele verdikjeden relatert til elektrifisering av
vegtransporten er representert i klyngen.

 

 

I klyngen samarbeider vi om:
• Utvikling av framtidens integrerte løsninger for elektrisk veg
• Etablering av markedsadgang gjennom standardisering, sertifisering, testing og
interoperabilitet
• Utvikling av verdinettverk og forretningsmodeller som utløser investeringer
• Etablere felles forståelse av rammebetingelser i transportsektoren
• Kunnskapsformidling og demonstrasjon av innovative løsninger for økt
samfunnsaksept av elektrisk veg

 

 

Teknologi

 

Elektrisk veg, der energi overføres automatisk fra veginfrastrukturen til kjøretøyene, er en av

de mest lovende teknologiene for å gjøre vegtransporten utslippsfri. Energien kan overføres
ved hjelp av pantograf, skinne i veg, eller induktivt. Kjøretøyene kan lades når de står stille
(som for eksempel i lyskryss, på parkeringsplasser og på taxi/bussholdeplasser), eller når
kjøretøyene er i bevegelse. Elektrisk veg minimaliserer det totale energitapet, krever mindre
batterier, øker nyttelasten og reduserer behov for egne ladestasjoner. I tillegg er elektrisk
veg tilpasset en selvkjørende framtid der kjøretøyene lades uten menneskelig inngripen, og
lading underveis muliggjøre nær 100% utnyttelse av kjøretøyene.
For å realisere elektriske vegsystemer kreves det innovasjon innenfor en rekke områder,
inkludert smart grid, elforsyning, robotisering, automatisering, vegteknologi, prosjektering,
drift, forretningsmodeller og betalingsløsninger. I tillegg kommer krav til standardisering og
sertifisering. Verdiskapningspotensialet innenfor området er stort. Bare i Norge omsettes det
fossile drivstoffer for 65 milliarder kroner årlig. I tillegg til dette kommer verdiskapningen
relatert til nye teknologi for kjøretøyene og infrastrukturen.

Kontaktpersoner 
Runar Søråsen

Daglig leder 

runar@electricroads.no

Berit Laanke